Konference na téma komunitní energetiky a adaptací na klima a slavnostní vyhlášení letošního ročníku soutěže Adapterra Awards je za námi.

Nadace Partnerství zajistila ocenění nejlepších projektů v rámci slavnostního vyhlášení vítězů soutěže v Praze. Konference se konala dne 2. 11. 2022, součástí akce byla doprovodná konference na téma Komunitní energetika a adaptace na klima. Akce se zúčastnilo více než 100 návštěvníků. Na úvod konference vystoupila náměstkyně primátora hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Nestihli jste sledovat živě? Koukněte na záznam nebo na projekty v databázi dobré praxe.

Je nám potěšením oznámit, že Cenu Prahy si letos odnesl projekt Obnova Čelakovského sadů a okolí Národního muzea. Porota vyzdvihla zejména zdejší úpravy stanovištních podmínek pro zeleň, která v přehřívajícím se centru s hustou dopravou velmi trpí. Inspirativní je také práce se zadržováním dešťové vody s pomocí dlážděných ploch, speciálně upraveného podloží či ochranou před zhutňováním půdy.  

Čelakovského sady

První místo v kategorii Zastavěná území získala proměnu areálu pražské střední školy v ulici Českobrodská v Praze. Z původní budovy ze 70. let, která se přehřívala, zatékalo do ní a obsahovala nebezpečný azbest, zůstala pouze nosná konstrukce. Plášť dnes tvoří inovativní lehká dřevěná fasáda ENVILOP vyvinutá aplikovaným výzkumem ČVUT. Budova využívá tepelná čerpadla, chytré větrání i osvětlení  či automatické venkovní žaluzie. Na zelené vegetační střeše se nachází fotovoltaická elektrárna doplněná o bateriové uložiště. Použitou vodu z umyvadel a sprch přečišťují a používají ke splachování toalet. Dešťovou vodu zadržují v retenčních nádržích pro zálivku zeleně.

Střední škola v Českobrodské