Městská rada vyhlásila dne 17. června 2019 klimatický závazek Prahy.

Klimatický závazek Prahy spočívá v přijetí cíle snížit emise CO2 v hlavním městě o minimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku 2010) a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050. Soubor konkrétních kroků k naplnění klimatického závazku.