V únoru roku 2020 byla dokončena práce s názvem „Hodnocení Urbánní Tepelné zranitelnosti zastávek hromadné dopravy“, která byla připravena společností ECOTEN urban comfort jako průvodní materiál pro mapu Urbánní Tepelné zranitelnosti a souvisejících map Prahy.

Read More