Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy uspořádal dne 15.12.2022 v prostorách Pražského inovačního centra v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29, již tradiční workshop řešitelů akademických projektů, tentokrát s názvem Konzultační setkání o průběžných výsledcích mikroklimatických měření v Praze.

Read More