Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy uspořádal dne 15.12.2022 v prostorách Pražského inovačního centra v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29, již tradiční workshop řešitelů akademických projektů, tentokrát s názvem Konzultační setkání o průběžných výsledcích mikroklimatických měření v Praze.

Cílem konzultačního setkání byla zejména analýza metodických přístupů a průběžných výsledků projektů, které jsou zaměřeny na monitorováni mikroklimatických parametrů v Praze a zvýšení vzájemné informovanosti zainteresované odborné veřejnosti.