Koordinační setkání řešitelů 15. 6. 2021 – prezentace ke stažení

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM v Praze uspořádal dne 15. června 2021 Workshop výzkumných projektů v oblasti adaptace na změnu klimatu v hl. m. Praze.

Read More