Mapy

Index urbánní tepelné zranitelnosti
Index urbánní tepelné zranitelnosti

Mapa ukazuje nejzranitelnější oblasti vůči vlnám extrémních teplot a zároveň vytvoření městských tepelných ostrovů.

GEOPORTÁL Praha

Geografická mapa Prahy na jednom místě.

ATLAS životního prostředí hl. m. Prahy
ATLAS životního prostředí hl. m. Prahy

Atlas životního prostředí v Praze je soubor webových mapových aplikací, které prezentují dostupné informace o stavu a ochraně životního prostředí v hl. m. Praze.

Vsakovací mapy hl. m. Prahy
Vsakovací mapy hl. m. Prahy

Aplikace prezentuje území Prahy kategorizované z hlediska vsakovacích schopností povrchu a podloží. Mapa je doplněna o ochranná pásma vodních zdrojů, území vhodné pro hloubkové vsakování, území s oscilující hladinou podzemní vody.

Odkaz vás zavede na Atlas životního prostředí. Vsakovací mapy zvolte v menu pod odkazem GEOLOGIE (2. položka v submenu).
Přesný odkaz na konkrétní vsakovací mapu: https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=vsakovani

Mapa bonity klimatu hl. m. Prahy
Mapa bonity klimatu hl. m. Prahy

Aplikace prezentuje mapu bonity klimatu Prahy včetně dílčích klimatických map: oslunění, přirozené ventilace území, rychlosti proudění, četnosti bezvětří, imisní zátěže území a zastavěnosti území.