Implementační plán 2020 – 2024

Implementační plán na roky 2020-2024 

Zásobník projektů ke dni 30.6.2020

Odkaz na předcházející Implementační plán na roky 2018-2019 ke stažení: Implementační plán na roky 2018-2019

Monitorovací zpráva k plnění projektového zásobníku pro rok 2021 byla schválena Usnesením rady hl. m. Prahy č. 3227 ze dne 21. 12. 2021

Odbor ochrany prostředí MHMP řídí a koordinuje plnění Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 – 2024, jedenkrát ročně aktualizuje Implementační plán (doplňuje zásobník o nové projekty, průběžně hodnotí plnění, vyřazuje nefunkční projekty na základě objektivních hodnoticích kritérií – indikátorů) a jedenkrát ročně předkládá monitorovací zprávu k plnění projektů.

Každý projekt v zásobníku je spojen s relevantními indikátory a v tomto směru hodnocen před zařazením do zásobníku a stejně tak je monitorováno jeho postupné plnění. Důležitou roli v rámci hodnocení zásobníku projektů hraje Pracovní skupina pro adaptaci Komise pro udržitelnou energetiku a klima Rady hl. m. Prahy (složení Komise).

Číst více…

Monitorovací zpráva č. 1

Zásobník projektů 2022

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner