Implementační plán 2020 – 2024

Odbor ochrany prostředí MHMP řídí a koordinuje plnění Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 – 2024, jedenkrát ročně aktualizuje Implementační plán (doplňuje zásobník o nové projekty, průběžně hodnotí plnění, vyřazuje nefunkční projekty na základě objektivních hodnoticích kritérií – indikátorů) a jedenkrát ročně předkládá monitorovací zprávu k plnění projektů.

Každý projekt v zásobníku je spojen s relevantními indikátory a v tomto směru hodnocen před zařazením do zásobníku a stejně tak je monitorováno jeho postupné plnění. Důležitou roli v rámci hodnocení zásobníku projektů hraje Pracovní skupina pro adaptaci Komise pro udržitelnou energetiku a klima Rady hl. m. Prahy (složení Komise).

Číst více…

Monitorovací zpráva číslo 2

Monitorovací zpráva č. 2 k plnění projektového zásobníku pro rok 2022 byla schválena Usnesením rady hl. m. Prahy R-45357 ze dne 2. 9. 2022

Monitorovací zpráva č. 2

Monitorovací zpráva č. 2

Zásobník projektů 2022

Zásobník projektů pro rok 2023

Monitorovací zpráva číslo 1

Monitorovací zpráva k plnění projektového zásobníku pro rok 2021 byla schválena Usnesením rady hl. m. Prahy č. 3227 ze dne 21. 12. 2021

Monitorovací zpráva č. 1

Zásobník projektů pro rok 2022

Implementační plán na roky 2020-2024 

Zásobník projektů ke dni 30.6.2020

Implementační plán 2018 -2019

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu určuje specifické cíle, které jsou rozpracovány v pilotním Implementačním plánu pro období 2018 – 2019. Krátké časové období pilotního Implementačního plánu bylo zvoleno z důvodu potřeby doplnit znalosti o území hl. m. Prahy o procesy probíhající klimatické změny a o možnostech snižování jejich negativních dopadů. V daném časovém rámci byly doplněny metodiky a postupy snižování dopadů klimatické změny, a také byly zahájeny a testovány pilotní projekty.

Adaptační opatření Implementačního plánu 2018 – 2019 jsou rozčleněna na tyto tři oblasti: Analytické a metodické projekty, Výzkumné projekty a Pilotní projekty

Dokumenty související s Implementačním plánem 2018-2019 jsou ke stažení zde:

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner