Metodické doporučení k sekání trávy

Jak na údržbu travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka? Odbor ochrany prostředí vypracoval obecné podmínky sečení travnatých a trávobylinných ploch, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností při údržbě veřejné zeleně. Doporučení se týká parterových, pobytových a parkových travnatých ploch a květnatých luk a lučních porostů.

Mapování bariér pro adaptační opatření

Hlavní město Praha si v rámci projektu “Adaptační opatření v Praze – co jim brání v realizaci” nechalo zpracovat překážky, které se vyskytují při přípravě a realizaci adaptačních opatření, a to s důrazem na oblast předpisů a systémových nastavení.

Read More
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner