Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

Celý dokument Strategie ve formátu .pdf je zde  ke zhlédnutí nebo stažení:

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

Doplňující analytické podklady ke stažení: