Mapa – popis projektů


Projekty, které nelze označit jedním konkrétním místem na mapě

Projekty, které nelze na mapě označit jednou lokalitou. Jsou realizovány nebo zasahují celé územní celky, případně je nelze konkrétně lokalizovat.

Mapování studen na území HMP

Národní cena Adapterra Awards

Vnitrobloky II

Zasakovací mapy hl. m. Prahy

Standardizace hospodaření se srážkovou vodou na území HMP

Strategie adaptace na změnu klimatu Praha 12

Strategie adaptace na změnu klimatu Prahy 12

Výsadba 80 ks stromů v intravilánu – MČ Praha 12

Výsadba 80 ks stromů v intravilánu MČ Praha 12

Studie extrémních srážek na území HMP