Home >> Databáze projektů

Strategie adaptace na změnu klimatu

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Cílem projektu byla tvorba strategického dokumentu Adaptační strategie navazujícího na Strategický plán rozvoje MČ Praha 12. Dokument adaptační strategie prohlubuje obecně formulovaný Strategický plán rozvoje a rozvíjí oblasti týkající se životního prostředí a modrozelené infrastruktury. Součástí tohoto dokumentu jsou konkrétní opatření vedoucí ke snížení dopadů změn klimatu v MČ Praha 12.
Hodnota projektu: 300 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha 12
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
Cílová skupina: Obyvatelé městské části Praha 12


Strategie adaptace na změnu klimatu Praha 12

Zdroj: praha12.cz

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet MČ P12, dotace SFŽP
Skutečné náklady: 300 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
F.3.: Zajistit efektivní podporu vědy, výzkumu, technického vývoje a inovací a v oblasti dopadů klimatické změny

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
KS – vzdělávací
Jiný přínos
Doplnění znalostí o území

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru