Home >> Související projekty

Stromovka

Pro park Královská obora Stromovka jsou od roku 2016 v gesci odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), v souladu s celkovou koncepcí parku, průběžně zpracovávány projekty.

více o stromovce

Vítkov

Hlavní dominantou parku Na vrchu Vítkově je Národní památník vybudovaný mezi roky 1928-1932 (od roku 1952 s jezdeckou sochou Jana Žižky), který je Národní kulturní památkou. Na severním úpatí svahu se nachází Vojenský historický ústav a Armádní muzeum. Horní promenádní cesta i svahy Vítkova poskytují příjemné místo jak k procházkám a odpočinku, tak i rozmanitému sportování. Pro rodiny s dětmi jsou v parku k dispozici dětská hřiště, závěsné houpačky i pikniková místa.

více o vítkově