Databáze záměrů

Databáze záměrů na projekty k realizaci  na území hlavního města Prahy v rámci Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Plánované projekty se zaměřují na snižování negativních dopadů klimatické změny pomocí opatření blízkých přírodě.

sdfsdfds