Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Národní cena Adapterra Awards

Garant projektu: Odbor ochrany prostředí MHMP
Popis projektu: Soutěž upozorňuje na úspěšná opatření reagujících na důsledky klimatické změny ve městě, jako je přehřívání, nedostatek zeleně nebo bleskové srážky. Praha má od roku 2020 v soutěži vlastní kategorii pro opatření realizovaná na svém území. Projekty lze nominovat ve čtyřech oblastech: volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí a domov. Inspirativní, již realizovaná opatření adaptace na změnu klimatu může do soutěže přihlásit jednotlivec, organizace či městská část ať už jako vlastník, investor, realizátor, nebo projektant.
Hodnota projektu: /
Ukončeno: zapojením do projektu v roce 2020
Lokace projektu: Hlavní město Praha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MC
Cílová skupina: Jednotlivec – realizátor, organizace či městská část jako vlastník, investor, realizátor, nebo projektant


zdroj adaptacepraha.cz

Specifický cíl
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
F1: Zlepšovat environmentální vzdělávání a osvětu
F.3.: Zajistit efektivní podporu vědy, výzkumu, technického vývoje a inovací a v oblasti dopadů klimatické změny

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
KS – vzdělávací

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru