Home >> Databáze projektů

Mapování studen na území hl. m. Prahy

Garant projektu: Odbor bezpečnosti MHMP
Popis projektu: Projekt byl zaměřen na zmapování studen a vrtů na území hlavního města Prahy za účelem jejich využití jako náhradních zdrojů vody v případě mimořádných událostí nebo krizových situací spojených s kritickým nedostatkem vody. Pražský magistrát zmapoval studně v metropoli s cílem určit ty, které by bylo do budoucna možné využít jako náhradní zdroje pitné a užitkové vody. Magistrát zjistil 44 potenciálně vhodných studní, ve většině z nich plánuje provést čerpací zkoušky a analýzy kvality vody. Projekt byl zahájen v roce 2017, kdy magistrát na základě starších mapových podkladů zjistil na území metropole 12 460 studní. Z toho dostatečně vydatných bylo 511 a 112 se nacházelo na pozemcích města nebo státu.
Hodnota projektu: rozpočet odboru BEZ MHMP
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Hlavní město Praha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
Cílová skupina: Obyvatelé hlavního města Prahy


zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-mapuje-studne-chce-je-vyuzit-jako-nahradni-zdroje-vody MČ Praha 12

Financování projektu
Zdroj financování: rozpočet odboru BEZ MHMP

Specifický cíl
Specifický cíl D: Zlepšování připravenosti v oblasti krizového řízení
D.3.: Posilovat krizové řízení

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita vody

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner