Prezentace projektu TA ČR „Adaptační výzvy měst: podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti“ ve formě Story Map.