Leták Voda je život vznikl na základě potřeby informovat ohroženou skupinu obyvatel o důsledcích nedodržování pitného režimu v období vysokých venkovních teplot, v rámci dlouhodobé kampaně hl. m. Prahy Voda je život. Jeho vznik byl ukotven také v Implementačním plánu Adaptační strategie hl. M. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 – 2019.

Read More