Dne 12.6.2023 proběhlo setkání městských částí k Implementačnímu plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024, na kterém byl zhodnocen současný stav implementace Strategie adaptace HMP na změnu klimatu v rámci Klimatického plánu Praha 2030.

Dále byla představena pracovní skupina pro adaptaci Komise RHMP a způsob přihlašování projektů do Zásobníku. V další části workshopu bylo představeno financování projektů veřejných prostranství na území HMP. Také byl ukázán projekt Mateřské školy Pastelky za MČ Prahy 12, jako příklad dobré praxe. V poslední části setkání byla prezentována nově vzniklá Metodika Ekosystémových služeb a hodnocení finančního přínosu adaptačních opatření.
PREZENTACE JSOU KE ZHLÉDNUTÍ ZDE