Dne 4.12.2023 byl Prahou schválen Zásobník projektů a záměrů Implementačního plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu. Celkový počet je aktuálně 324 projektů a 93 záměrů v hodnotě více než 12 miliard korun. Za rok 2023 bylo úspěšně dokončeno 57 projektů. Nově bylo do Zásobníku zařazeno 75 projektů a 24 záměrů. Do realizace projektů se zapojilo 51 městských částí, 14 organizací a společností hlavního města Prahy a 3 odbory pražského magistrátu.

Databáze projektů je k dispozici na adrese https://adaptacepraha.cz/databaze-projektu/. Databáze záměrů je k dispozici na adrese https://adaptacepraha.cz/databaze-zameru/. Projekty a záměry je možné filtrovat dle lokality, garanta projektu, dle zaměření a dle stavu projektu.