• úterý 20. dubna 2021
  • 18:00 – 20:00

Praha potřebuje jasnou strategii v oblasti snižování emisí a přechodu na obnovitelné zdroje energie k udržitelné mobilitě nebo cirkulární ekonomice.

Tato nutnost vyplývá nejen z mezinárodních závazků, které Česká republika přijala (Pařížská dohoda), ze změn české legislativy (např. odpadový zákon), ale také ze zacílení nových evropských dotačních programů, které alokují klíčové prostředky pro investice v této oblasti. Přechod hl. m. Prahy k využívání obnovitelných zdrojů tak není čistě ekologickou otázkou, ale je celospolečenskou otázkou, jejíž odpověď v podobě Klimatického plánu hl. m. Prahy bude mít pozitivní dopad na zdravější a kvalitnější život v Praze a ekonomický rozvoj města po odeznění dopadů pandemie Covid-19. Diskuze se zúčastní zástupci vedení města, průmyslu a odborníci na životní prostředí.

Akce CAMPu probíhají pouze online v záložce ŽIVĚ. Proběhlé akce najdete v záložce ZÁZNAMY.
Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.