Hlavní město Praha si v rámci projektu “Adaptační opatření v Praze – co jim brání v realizaci” nechalo zpracovat překážky, které se vyskytují při přípravě a realizaci adaptačních opatření, a to s důrazem na oblast předpisů a systémových nastavení.

Výzkum, rozhovory a související zprávu zpracovala Asociace ekologických organizací Zelený Kruh (http://zelenykruh.cz/)