IPR Praha a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) v rámci plnění opatření Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu pořádají 23. května 2023 konferenci „Zkušenosti s aplikací standardů modrozelené infrastruktury ve městě“.

Jednodenní konference je určena především pro odbornou veřejnost, projektanty a zástupce samospráv. Cílem je představit standardy a související aktivity a předat praktické zkušenosti s novými nástroji a standardy pro stromořadí v ulicích a hospodaření s dešťovou vodou v Praze. Tyto dva standardy vznikly kvůli dlouhodobě se zhoršujícím podmínkám pro stromy v ulicích a potřebě cíleně a udržitelně nakládat se srážkovou vodou ve městě. Oba standardy jsou výsledkem práce mezioborových týmů se zastoupením arboristů, vodohospodářů, krajinářských architektů, technických a dopravních inženýrů a dalších zainteresovaných profesí. Nyní chce hl. m. Praha a zástupci jeho organizací představit nabyté zkušenosti v podobě již realizovaných a plánovaných projektů, které tyto standardy reprezentují.

Součástí konference bude také exkurze po realizovaných projektech v centru Prahy 24. května.

Foto: Jan Malý na webu szkt.cz