Trápí vás vlny veder, dlouhodobé sucho nebo přívalové srážky a povodně? Rozhodněte o nejlepším adaptačním opatření na změnu klimatu. Každý může hlasovat až pro dva české projekty a jeden rakouský.

Čtvrtý ročník soutěže Adapterra Awards o nejlepší projekty reagující na klimatickou změnu, kterou pořádá Nadace Partnerství, má 18 finalistů, nejčastěji z Jihomoravského kraje a Prahy. Hlasování veřejnosti pro ten nejsympatičtější začalo 1. 8. 2021 na www.adapterraawards.cz. Hlasovat můžete do 15. října 2022.

Praha je společně s Jihomoravským krajem v oblasti adaptačních opatření velkým tahounem. O Cenu Prahy letos usilují čtyři vydařenéfinálové projekty – nová budova radnice Prahy 12, obnova Čelakovského sadů u Národního muzea, budova školy Českobrodská v Praze 9 a residence Sakura. Kromě posledního z nich se jedná o investice města, které si uvědomuje nutnost řešit přehřívání některých lokalit, usychání zeleně či energetickou nehospodárnost některých veřejných budov. Soutěž Adapterra je dobrý způsob, jak na inovativní projekty upozornit, nabídnout inspiraci a možnosti řešení,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Revitalizace Čelakovského sadů proměnila místo odříznuté od okolního města magistrálou v příjemný veřejný prostor, který sem zpět přivedl obyvatele Prahy za využití opatření modrozelené infrastruktury, hledá nové možné způsoby retence vody v území, udržení a rozvoj stromového patra i udržitelný způsob správy území.

Školní budova Českobrodská je budovou 21.století. Je navržena jako živý organismus fungující v souladu s okolním prostředím. Vyrobí více energie, než sama spotřebuje, je uhlíkově pozitivní. Udržuje kvalitní a zdravé mikroklima v budově, pro splachování WC je využitá šedá voda a na zálivku zeleně dešťová voda. Budova má zelené střechy i fasády. Optimalizován je nákup a prodej elektrické energie ze sítě dle dynamické ceny.

V rámci výstavby nové radnice v Praze 12 se také nezapomnělo na adaptační opatření. Na střechu budovy byla umístěna fotovoltaika, pod parkoviště nádrž na akumulaci dešťové vody a na parkovišti jsou umístěny dobíjecí stanice pro elektromobily.

Zeleň a vodní prvky přirozeně chladí okolí v horkých dnech a zároveň umožňují zadržovat dešťovou vodu. Ukázkou z Prahy je další projekt hlavního města – Les Arborka, který vznikl na původně zemědělské půdě jako součást většího lánu pole. Nově je přístupný obnovenou polní cestou doplněnou o aleje stromů. V zástavbě, kde není tolik prostoru jako v krajině, pak lze chybějící zeleň zajistit třeba jako menší „les do kapsy“ o 1000 stromcích, které vysázeli žáci pražské ZŠ Jana Wericha.

Klimatické jevy, a bouřlivé počasí – vedra, bouřky, tornádo nebo přívalové deště a záplavy, jsou a podle vědců i nadále budou stále frekventovanější a intenzivnější. Soutěž Adapterra Awards hledá cesty, jak se na podobný charakter počasí připravit.

Adapterra Awards 2022

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodují porotci, Cena sympatie však zůstává v rukou veřejnosti. Online hlasování potrvá až do 15. října a podpořit je možné až dva finálové projekty. Vítěze všech kategorií soutěže vyhlásí Nadace Partnerství během slavnostního večera 1. listopadu 2022 v Praze.

Podpořit až dva české a jeden rakouský projekt z finálové osmnáctky mohou lidé na www.adapterraawards.cz. Vítěze veřejného hlasování vyhlásí Nadace Partnerství spolu s vítězi vybranými odbornou porotou na slavnostním večeru 2. listopadu v Praze. Doprovodná odborná konference pod hlavičkou soutěže Adapterra Awards a Nadace Partnerství se bude konat již počtvrté.

Soutěž se koná pod záštitou ministryně životního prostředí Aleny Hubáčkové. Hlavními partnery soutěže jsou společnosti Nestlé a hlavní město Praha.