Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.i (CzechGlobe) s podporou projektu LIFE Tree Check: LIFE Tree Check – Green Infrastructure Minimising the Urban Heat Island Effect (LIFE 17 GIC/CZ/000107) uspořádal dne 20. 6. 2022 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 Workshop řešitelů projektů zaměřených na adaptaci na změnu klimatu v metropolitní oblasti Praha.

Přednášky byly zařazeny v 4 blocích následovaných kulatým stolem:

Blok I Fyzikální aspekty změny klimatu ve městech
Blok II Přístupy a nástroje k adaptačnímu plánování 
Blok III Voda ve městech a okolní krajině
Blok IV Příklady adaptačních řešení
Blok V Kulatý stůl k adaptacím na změnu klimatu v Praze