Mít a nebo nemít ve městě pod okny vysazené stromy? Mají pravdu ti, kteří si užívají bydlení uprostřed zeleně s vůní květů, za zpěvu ptactva a přírodou na dosah? Nebo spíš ti, kterým vadí spadané listí a chtěli by raději místo stromů parkovací místa pro auta?

Když zvážíte všechna pro a proti, zjistíte, že strom poskytuje člověku ve městě tolik služeb, že by otázka měla spíš znít jak se o stromy starat, jak a kam je vysazovat, jak s nimi žít v souladu.

Tomáš Trnka, správce stromořadí v organizaci Veřejná zeleň města Brna, nám přibližuje reakce občanů, se kterými se setkává během celoroční péče o stromy od sázení až po kácení. Vydali jsme se do ulic Brna s vědcem Danielem Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Na zádech nosil zvláštní přístroj a mířil na rozpálená i chladnější místa termokamerou, aby nám ukázal, že stromy jsou ideální klimatizační jednotkou. Průvodce pořadem, popularizátor vědy a přírody doc. Ladislav Miko nás udivil jednoduchými pokusy, které dokazují schopnost stromů ochlazovat a zachycovat prach. O jejich vlivu na naše zdraví promluvil ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci, prof. Roman Havlík. Zoolog Aleš Toman nám ukázal, jak stromy přitáhnou k našim domovům i další podoby přírody. Ekonom Jan Macháč z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem umí spočítat, jakou hodnotu mají služby, kterou stromy městu poskytují (strom si na sebe jednoznačně vydělá). S kamerou jsme dále byli svědky rekultivace kořenů vzrostlých stromů. Arborista David Hora nám při tom vysvětlil, co vlastně strom potřebuje pro úspěšný život v městských podmínkách. V průběhu rekonstrukce Moravského náměstí v Brně stavbyvedoucí Stanislav Maláník ukazuje, že se praxe ochrany stromů na stavbách zlepšuje. Natočili jsme příklady zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v Brně Medlánkách a na Smetanově nábřeží v Praze.  

Dokumentárním zkoumáním vztahu člověka a stromu jsme zjistili, že je prostě jednodušší a příjemnější žít ve městě, když s námi stromy jsou. Zasaďme se o stromy a bude se nám žít lépe

Vznik dokumentu finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí České republiky a Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.