Ve středu 1.12.2021 proběhlo setkání městských částí a organizací města k Implementačnímu plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024, na kterém byly zhodnoceny pokroky v adaptaci města na změnu klimatu. 

Byla představena první průběžná monitorovací zpráva k Implementačnímu plánu, včetně aktualizace zásobníku projektů a záměrů. Dále byly představeny možnosti dotační podpory adaptačních projektů městských částí a organizací města a nastavení funkčního průběžného systému další spolupráce.

Zástupci městských částí a organizací města se v rámci workshopu zúčastnili dotazníkového šetření. Z výsledku šetření vzešlo mnoho užitečných informací, které budou nápomocné při dalším řízení a naplňování cílů Implementačního plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu.

Většina MČ a organizací města řeší nebo chce řešit opatření týkající se hospodaření se srážkovou vodou, dále je snahou revitalizovat zelené plochy, vysazovat stromy a realizovat mlžítka a pítka v ulicích. Jako podporu v rámci realizace by nejvíce respondentů uvítalo granty a dotace a navýšení rozpočtu. Dotázaní by byli i nadále rádi pravidelně informováni ohledně novinek v rámci plnění Implementačního plánu na konferencích nebo by rádi dostávali informace zasílané e-mailem a to nejlépe 2x ročně. Celý dotazník je přiložen ke stažení níže.

Záznam z workshopu
Dotazníkové šetření – výsledky