Hlavní město Praha se v letech 2020 – 2022 zapojilo do testování nástroje Klimasken, který na základě ověřených dat hodnotí připravenost města na změnu klimatu. V následujících desetiletích bude město ohrožováno zejména vlnami veder, přehříváním povrchů, suchem a extrémním počasím.

Metodu hodnocení připravil mezinárodní tým v rámci evropského projektu LIFE DELIVER „Odolné sídliská“. Výsledkem je „klimatický štítek“ připomínající např. energetické štítky spotřebičů nebo budov. Na první pohled odpovídá na 4 otázky: Jaká je klimatická situace v regionu a jaká je nyní intenzita změn? Jak je město odolné a jak se dokáže bránit? Jak dobře a rychle město mění to, co samo měnit může?  Jaké jsou emise skleníkových plynů, kterými město přispívá ke změně klimatu?

Z hlediska intenzity klimatických změn byla zjištěna hodnota 60 %. Tuto část však město nemůže přímo ovlivnit. Pokud jde o současnou vnitřní kapacitu adaptovat se na změny, získala Praha 33 %. Vlastní aktivita města byla hodnocena 43 % a podle množství emisí skleníkových plynů byla stanovena hodnota 61 %.

Kromě toho je na štítku uvedena jedna celková orientační hodnota, kterou lze s určitou opatrností brát za „výslednou známku“ města. Praha dosáhla v hodnocení 49 %. Svojí roli také hraje úplnost dat a míra jistoty. Některá data jsou totiž dosud obtížně dostupná, a tak vůbec do hodnocení nevstoupí, nebo je vložen jen kvalifikovaný odhad. V případě Prahy je míra jistoty výsledku asi 57 %.

Hodnoty jsou uvedeny v procentech a říkají přibližně, jak daleko je město na cestě k přizpůsobení odpovídajícímu dnešním potřebám, znalostem a požadavkům. Štítek je ale podrobnější, je sestaven z více než 60 ukazatelů. Výsledky každého z nich jsou na štítku také vidět a uvádí se na stupnici 5 (nejlepší) – 1 (nejhorší).

Klimatické hodnocení ukázalo, že mezi silné stránky Prahy patří iniciativa vedení města a klimatická politika, stav zelené infrastruktury města a proměna povrchů z nepropustných na propustné a také nárůst počtu fotovoltaických elektráren. Mezi slabé stránky patří stav lesních porostů, energetická náročnost a nedostatečná adaptace budov ve veřejném majetku a emise ze spalování odpadu.

A jak je na tom Praha ve srovnání s několika dalšími testovanými městy?
Podívejte se na podrobný článek.