Jak na údržbu travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka? Odbor ochrany prostředí vypracoval obecné podmínky sečení travnatých a trávobylinných ploch, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností při údržbě veřejné zeleně. Doporučení se týká parterových, pobytových a parkových travnatých ploch a květnatých luk a lučních porostů.