Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy uspořádal dne 31. 5. 2023 v prostorách Pražského inovačního centra v přízemí Škodova paláce další konzultační setkání o využití měření mikroklimatických parametrů pro vyhodnocení adaptačních opatření v Praze.

Na konzultačním setkání byly prezentovány aktualizované průběžné výsledky projektů zaměřených na monitorování mikroklimatických veličin ve městském prostředí. Cílem konzultačního setkání bylo posouzení možností využití výsledků monitorování pro posouzení a modelování vyhodnocování dopadů vybraných adaptačních opatření na změnu klimatu.

Na setkání byly dále stručně prezentovány další projekty, zaměřené na analýzu dopadů změny klimatu na tepelný stress a zdraví obyvatelstva, které budou využívat výsledky mikroklimatických měření, jako IMPETUS4CHANGE, Destination Earth URBAN HEAT USE CASE a další.

Konzultační setkání bylo zaměřeno na zvýšení vzájemné informovanosti zainteresované odborné veřejnosti a na zlepšení koordinace postupů mikroklimatických měření a jejich další využití pro modelování účinnosti navržených adaptačních opatření.

PROGRAM KONZULTAČNÍHO SETKÁNÍ A JEDNOTLIVÉ PREZENTACE

Konzultační setkání o využití měření mikroklimatických parametrů v Praze

10:00 – 10:05 Zahájení

10:05 – 10:20 Úvodní slovo
Štěpán Kyjovský, OCP MHMP

Projekt TURBAN

10:40 – 11.00

Projekt TURBAN: Roční zkušenosti s měřením nízkonákladovými senzory v dopravně zatížené oblasti včetně předběžných výsledků měřicí kampaně
Petra Bauerová, Adriana Šindelářová, Josef Keder, Ondřej Vlček, Jan Šilhavý
a další projektoví partneři, ČHMÚ

Budovanie senzorickej siete na mestskej infraštruktúre mesta Žilina

11:00 – 11:20

Budovanie senzorickej siete na mestskej infraštruktúre mesta Žilina
Roman Barčík, IS Industry Solutions a.s., Peter Ďurana, TSMŽ a Dušan Jandačka, UNIZA

Specifika městského prostředí v různých měřítcích; tepelný komfort a související proměnné

11:20 – 11:50

Specifika městského prostředí v různých měřítcích; tepelný komfort a související proměnné
Hynek Řezníček, Jan Geletič, 
Jaroslav Resler, Pavel Krč a Martin Bureš, Ústav informatiky Akademie věd ČR

Vyhodnoceni zdravotních rizik v důsledku extrémního horka v Praze a České republice

12:30 – 12.50

Vyhodnoceni zdravotních rizik v důsledku extrémního horka v Praze a České republice

Aleš Urban, Eva Plavcová, Chloé Vesiér a Tugba Dogan, Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR

EU Destination Earth – účast Prahy při modelování tepelného stresu ve městě

13:10 – 13.30

Projekt EU Destination Earth – účast Prahy při modelování tepelného stresu ve městě
Mária Kazmuková, OCP MHMP a další projektoví partneři

Část první | Část druhá

VIDEOZÁZNAM KONZULTAČNÍHO SETKÁNÍ