Evropská unie – Úřad pro publikace zveřejnil výslednou publikaci k hodnocení efektivity a dopadů Nature Based Solutions – Přírodě blízkých řešení.

Příručka (Handbook) si klade za cíl poskytnout komplexní rámec pro posuzování dopadů přírodě blízkých řešení a zejména rozsáhlou sadu indikátorů a metodik pro hodnocení dopadů přírodních řešení ve 12 oblastech společenských výzev:

 • Odolnost proti změně klimatu
 • Vodní hospodářství
 • Přírodní a klimatická nebezpečí
 • Správa zeleného prostoru
 • Biologická rozmanitost
 • Kvalita vzduchu
 • Regenerace ploch a míst
 • Budování znalostí a sociálních kapacit pro udržitelnou transformaci měst
 • Participativní plánování a správa
 • Sociální spravedlnost a sociální soudržnost
 • Zdraví a pohoda
 • Nové ekonomické příležitosti a zelená pracovní místa.

Indikátory byly vytvořeny společně v rámci Evropské pracovní skupiny pro hodnocení dopadů NBS s cílem sloužit jako referenční rámec pro relevantní politiku a činnost Evropské unie, zacílit jednotlivé městské praxe v oblasti adaptace na změnu klimatu směrem k přírodě blízkým řešením a umožnit jejich hodnocení v různých úrovních. Vyjmenované indikátory odráží aktuální stav současného vědeckého výzkumu dopadů přírodě blízkých řešení a standardizovaných metod hodnocení.


Publikace ke zhlédnutí a ke stažení (v angličtině):
EVALUATING THE IMPACT OF NATURE BASED SOLUTIONS – A Handbook for Practitioners
EVALUATING THE IMPACT OF NATURE BASED SOLUTIONS – Appendix of Methods