Home >> Mapa – popis projektů >> Projekty podle garanta

Projekty podle garanta

OCP MHMP = Odbor ochrany prostředí MHMP
BEZ MHMP = Odbor bezpečnosti MHMP
= Městská část

SS HMP = Správa služeb hlavního města Prahy
IPR PRAHA = Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

PVS a.s. = Pražská vodohospodářská společnost a.s.
TECHNOLOGIE HMP = Technologie hlavního města Prahy, a.s.
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA = Výstaviště Praha a.s.