Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Instalace systému zadržování dešťové vody v areálu Správy služeb hl. m. Prahy, Praha 8

Garant projektu: Správa služeb hlavního města Prahy
Popis projektu: Cílem projektu bylo využití zadržované dešťové vody pro zálivku zeleně v areálu Správy služeb hl. m. Prahy. Byly instalovány nádrže pro záchyt vody z dešťových svodů, tato voda je využívána k zálivce zeleně v areálu SSHMP Kundratka 19.
Hodnota projektu: 300 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Areál správy služeb hl. m. Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: HMP, Správa služeb hl. m. Prahy


zdroj destovavoda.cz

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2021
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč Kč bez DPH
Investiční náklady: 300 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Vlastní investiční zdroje SSHMP
Skutečné náklady: 300 000 Kč Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – redukce povodňového rizika
RS – kvalita vody
Jiný přínos
Finanční úspora

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru