Home >> Implementační plán >> Opatření pro adaptaci budov>> Vypracování metodiky a postupů pro adaptaci budov

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro adaptaci budov

Opatření pro adaptaci budov (specifický cíl C Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Vypracování metodiky a postupů pro adaptaci budov

1. Příprava metodických podkladů pro vhodná opatření v oblasti adaptace budov a zavádění zelených střech a zelených fasád

Metodická příručka o vhodných adaptačních opatřeních ve veřejném prostoru spojená s přípravou školení, semináře a exkurzí pro pracovníky ÚMČ, případně stavebníky, developery a veřejnost bude rozčleněna na návrh opatření pro adaptaci budov na základě území a typu zástavby a charakteru budov.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy  C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP, IPR
Zapojené subjekty: SZKT, Šance pro budovy a další odborné subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet MHMP

karta projektu
2. Příprava podkladů pro legislativní požadavky na zavádění zelených střech a zelených fasád

Projekt bude zaměřen na specifikaci legislativních požadavků na zavádění zelených střech a zelených fasád v Praze tak, aby mohly být začleněny do Pražských stavebních předpisů. Projekt bude také zaměřen na zvyšování povědomí odborníků a širší veřejnosti o možnostech a výhodách budování zelených střech, jako součástí opatření adaptace budov a na zmírňování dopadů klimatické změny v Praze.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy  C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: IPR Praha, SZKT, Šance pro budovy a další odborné subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření:
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet MHMP

karta projektu
3. Vyhlášení grantu pro nejlépe adaptovanou budovu s přírodě blízkými opatřeními v Praze

Zelené střechy a zelené fasády jsou jedním z nástrojů pro zmírňování dopadů extrémních teplot a na zachycení srážkových vod v místě jejich dopadu. Dalším přírodě blízkým opatřením je zachycení srážkových vod v místě dopadu na pozemku pomocí zasakovacích kanálů, dešťových zahrad, štěrkových trávníků, poldrů, umělých mokřadu apod. Tyto zachycené srážkové vody mohou zmírňovat dopady přívalových dešťů anebo v období sucha sloužit pro zavlažování vegetace.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy  C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: IPR Praha a další subjekty
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: hrazeno ze stávajícího rozpočtu OCP MHMP

karta projektu

Partneři

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google