Implementační plán 2018 -2019

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu určuje specifické cíle, které jsou rozpracovány v pilotním Implementačním plánu pro období 2018 – 2019. Krátké časové období pilotního Implementačního plánu bylo zvoleno z důvodu potřeby doplnit znalosti o území hl. m. Prahy o procesy probíhající klimatické změny a o možnostech snižování jejich negativních dopadů. V daném časovém rámci byly doplněny metodiky a postupy snižování dopadů klimatické změny, a také byly zahájeny a testovány pilotní projekty.

Adaptační opatření Implementačního plánu 2018 – 2019 jsou rozčleněna na tyto tři oblasti
Analytické a metodické projekty
Výzkumné projekty
Pilotní projekty
implementační plán 2018 - 2019 - CELÝ DOKUMENT KE STAŽENÍ

Implementační plán – english version

Závěrečná zpráva k Implementačnímu plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2018-2019 ke stažení níže:

Usnesení Rady HMP vč. příloh

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA IP 2018-2019
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner