Capital City of Prague Climate Change Adaptation Strategy

Main strategic target: Enhancing Prague´s long-term resistance to climate change effects.

The Latest News

ALL NEWS

Specific Targets

From the analysis of the current state and projections of manifestations of climate change in the capital city of Prague until 2030 and the assessment of the vulnerability of Prague is the basis for the proposal of adaptation measures aimed at increasing the resilience of the city with specific goals.

Enhance microclimatic conditions in Prague by multi-functional green infrastructure and reduce the adverse impacts of extreme temperatures, heat waves and urban heat island on Prague inhabitants >>>

Reduce extreme impacts of torrential rains, floods and long-term droughts and ensure a stable water regime in Prague territory as well as in the adjacent landscape in the Prague Metropolitan Area >>>

Reduce energy performance in Prague incl. adaptations in buildings, increase the resilience of the city and reduce its ecological footprint, support incentive programmes for restoring buildings >>>

Enhance Prague´s preparedness in risk prevention and management, technological infrastructure  and develop energy resistance >>>

Enhance conditions for sustainable mobility in Prague, support for electromobility, pedestrian and bicycle transport >>>

Enhance conditions in environmental education and public awareness, support monitoring of and research on climate change impacts >>>

  • Hlasujte do 15. 10. 2022 ve čtvrtém ročníku soutěže Adapterra Awards o nejlepší projekty reagující na klimatickou změnu. Více informací je zde.

  • Hlavní město schválilo Standardy pro hospodaření se srážkovými vodami na území hl. m. Prahy. Více informací je zde.

  • Standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí představuje souhrn nezbytných zásad pro kvalitní plánování.Více informací je zde.

  • VSAKOVACÍ MAPY HL. M. PRAHY

    V rámci naplňování adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu byly zpracovány vsakovací mapy většiny území hlavního města. Více informací zde.

  • IPR Praha zveřejnil Mapu vegetačního indexu a povrchové teploty území hl. m. Prahy. Aplikace prezentuje rovněž výstup z analýzy zranitelnosti území. Více informací zde.

The goal of the Strategy is to ensure a quality environment for the city’s residents in the future

The Capital City of Prague Climate Change Adaptation Strategy is connected with the Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic approved by the Government of the Czech Republic´s decision in 2015. It aims at reducing adverse climate change impacts trough nature-based solutions using natural vegetation patterns. The Adaptation Strategy also deals with conservation of water, soil and biological natural and landscape components and conservation and restoration of ecosystems resilient to climate change, thus contributing to natural disaster prevention.

Read more

If nature-based solutions cannot be applied or are ineffective, suitable technological (also called grey) and soft measures, e.g. early warning systems or communication, education and public awareness/environmental education campaigns, will be used.The strategy tries to take into account specific Capital City of Prague´s patterns as the urban landscape, being characterized by high proportion of built-up areas, economic, technological and transport infrastructure high accumulation and unevenly dispersed vegetation komponent distribution.

By Prague Council Decision No. 3213 of December 12, 2015 and submitting an application, the Capital City of Prague became a Mayors Adapt Initiative, member, thus accepting a commitment to develop a climate change adaptation strategy and to monitor and assess the process and procedure of adaptation measures incl. risk assessment and elaborating biennial assessment reports. The Capital City of Prague Climate Change Adaptation Strategy shall be elaborated by the Implementation Plans Plans containing specific adaptation measures and pilot projects which contribute to climate chase mitigation, their monitoring and effectivity and effectiveness assessment.

CLIMATE CHANGE IMPACTS
VISION AND PURPOSE
STRATEGIC MEASURES
SPECIFIC TARGETS
DOWNLOADS

Specifické cíle strategie

Z analýzy současného stavu a projekcí projevů klimatické změny na území hl. m. Prahy do roku 2030 a z hodnocení zranitelnosti Prahy vychází návrh adaptačních opatření zaměřených na zvýšení odolnosti města se specifickými cíli.

Snížit negativní vliv extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na zdraví citlivých skupin obyvatel Prahy >>>

Snížit dopady přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha, a tím zajistit stabilní vodní režim v Praze a ve volné krajině metropolitní oblasti >>>

Snížit energetickou náročnost Prahy a podpořit adaptaci budov – zvýšit odolnost města a zmenšit ekologické stopy >>>

Zlepšit připravenost v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení – posilovat schopnost adekvátní reakce >>>

Zlepšit podmínky Prahy v oblasti udržitelné mobility – podpora pěší a cyklistické dopravy a elektromobility >>>

Zlepšit podmínky v oblasti environmentálního vzdělávání, podpořit monitoring a výzkum dopadů klimatické změny v Praze >>>

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner