Strategic measures

Measures for the open landscape

Measures for the urban landscape
(built-up area)

Measures for adaptation in buildings

Opatření pro zlepšení podmínek udržitelné mobility

Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Measures in risk management and providing citizens with safety

Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Measures in environmental education among citizens and Prague city districts