Home >> Implementační plán >> Opatření pro adaptaci budov>> Projekty pro adaptaci budov

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro adaptaci budov

Opatření pro adaptaci budov (specifický cíl C Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Projekty pro adaptaci budov

seznam projektů

1. Adaptace souboru mateřských a základních škol v Praze 12, včetně hospodaření se srážkovou vodou

Oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP navrhuje realizovat pilotní projekt vertikální zeleně na některé z vybraných budov základní nebo mateřské školy, které jsou ve vlastnictví M HP, a k teré v současné době nevyhovují z hlediska požadavků energetické náročnosti budov dle zák č. 406/2000Sb.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: OCP MHMP

karta projektu
2. Projekt pro Extensivní zelenou střechu – budova CUBE

Pilotní projekt pro návrh zelené střechy na budově CUBE od pana architekta Jokla. Celková plocha zelené střechy cca 650 m2, mocnost vegetačního souvrství 1 4 c m, zatížení ve vodou nasyceném s tavu c ca 1 90 kg/m2. Střecha bude mít přírodní ráz, vegetace se bude vyvíjet přirozeně a bude rozvíjena v rámci pravidelné údržby.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP, CUBE
Zapojené subjekty:
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření:
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: rozpočet vlastníka budovy CUBE

karta projektu

Partneři