Home >> Databáze projektů

 Zelená střecha na budově úřadu

Garant projektu: MČ Praha Kolovraty
Popis projektu: Cílem projektu je realizace vegetační střechy na budově úřadu MČ Prahy Kolovraty.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Kolovraty, úřad MČ
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Klimatický plán HMP
Indikátory projektu: GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: Prozatím není stanoveno
Zdroj financování: 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace mikroklimatu
Estetická hodnota
Kvalita ovzduší
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)