Home >> Databáze projektů

 Zdravotní prořez stromů – sportovní areál Richtrova

Garant projektu: MČ Praha Běchovice
Popis projektu: Sportovní areál Richtrova se nachází uprostřed vzrostlého parku s majoritním zastoupením taxonu – lípa srdčitá a jasanů. Z důvodů udržení dobrého zdravotního stavu vzrostlých stromů a prodloužení jejich životnosti bude přikročeno k zdravotnímu řezu a revitalizaci stromového porostu.
Fáze projektu: Ukončen 2022
Lokace projektu: MČ Praha Běchovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 140 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)