Home >> Databáze projektů

 Zdravotní prořez stromů – sportovní areál Richtrova

Garant projektu: MČ Praha Běchovice
Popis projektu: Sportovní areál Richtrova se nachází uprostřed vzrostlého parku s majoritním zastoupením taxonu – lípa srdčitá a jasanů. Z důvodů udržení dobrého zdravotního stavu vzrostlých stromů a prodloužení jejich životnosti bude přikročeno k zdravotnímu řezu a revitalizaci stromového porostu.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Běchovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 140 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru