Home >> Databáze projektů

 Založení louky

Garant projektu: MČ Praha Satalice
Popis projektu: Cílem projektu je revitalizace stávajícího porostu, odstranění plevele, hrubá a jemná modelace terénu, vysetí a zapravení lučního semena, válcování terénu, potažení vrchní vrstvou substrátu, aplikace startovacího hnojiva.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: 1.650 m2
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Drobní živočichové, zachování biodiverzity


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 240 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační hodnota
Estetická funkce
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru