Home >> Databáze projektů

  Výsadba zeleně před hotelem Internacional

Garant projektu: MČ Praha 6
Popis projektu: Jedná se o zkvalitnění prostoru veřejné zeleně v prostoru bývalé tramvajové smyčky před hotelem Internacional – původní výsadby, jejichž stav je v současné době naprosto neutěšený, budou kompletně zrušeny (vyjma 7 ks stromů Acer campesetre ´Elsrijk´s podsadbou keřů Caryopterys clandonensis, vysazených v roce 2019) a nahrazeny novými výsadbami. Nové výsadby budou tvořeny 3 ks stromů a dále záhony s výsadbou keřů, trvalek a cibulovin. Úprava se týká prostoru o rozloze 25 752 m2. Realizace úprav bude z důvodů vysoké finanční náročnosti rozdělena na tři etapy.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 6, p.č. 2082/5, k.ú. Bubeneč, p.č. 2082/6, k.ú. Bubeneč, p.č. 4175/1, k.ú. Dejvice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost, hosté hotelu Internacional


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 255 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP a MČ Praha 6

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
RS – estetická hodnota
RS – rekreační funkce
DP – tvorba biotopu
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území, oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru