Home >> Databáze projektů

 Výsadba, založení květnatých luk

Garant projektu: MČ Praha 8
Popis projektu: Květinové louky či jen malé loučky mají díky bohatšímu zastoupení rostlin řadu výhod oproti nakrátko střiženému trávníku. Zatímco trávník musíme pravidelně zavlažovat, hnojit, jednou za čas provzdušnit a odstranit starou travní plsť, květnatá louka tyto pracovní postupy nevyžaduje. Vyšší porost rostlin na louce celkově lépe zadržuje vodu a zlepšuje tak mikroklimatické podmínky na pozemku. Cílová skupina obyvatel je od děti v MŠ a ZŠ jako výchovný program, až po všechny věkové kategorie, které ocení pomoc přírodě se zadržením dešťové vody a vláhy v intravilánu. Náročnost na údržbu a finanční prostředky uvedených výsadeb a svejlů nebude nákladná jedná se o snahu zajistit částečnou soběstačnost přírodních prvků.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 8
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)