Home >> Mapa projektů >> Výsadba stromořadí Blanická ulice

Výsadba stromořadí Blanická ulice

Zdravé a dlouhodobě prosperující stromy v městských ulicích přispívají významným způsobem ke zkvalitnění života v centrech měst. Důležitým předpokladem jejich funkčnosti a dlouhověkosti je zajištění kvalitního prokořenitelného prostoru pro existenci a růst stromů ve značně nepříznivých městských podmínkách. Prokořenitelné buňky vytváří velký prostor pro růst kořenů stromů v kombinaci s maximálně možnou velikostí stromové mísy bez krytu. Samotná realizace začala v listopadu 2019, plánované dokončení je na duben 2020. Projekt má na starost odbor ochrany prostředí MHMP.

foto Econnect.cz