Home >> Databáze projektů

 Výsadba nové aleje, dovýsadby stromů

Garant projektu: MČ Praha Koloděje
Popis projektu: K realizaci je připravena výsadba nové aleje v části úseku Kvasinská – Ježovická, dovýsadba stromů podél cyklostezky Na Prostřední cestě, dovýsadba stromů v parku Skála, revitalizace historického sadu u Rokytky a zdravotně-technické prořezy v k.ú. Koloděje.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha Koloděje – úsek Kvasinská – Ježovická
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Návštěvníci oblasti


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru