Home >> Databáze projektů

 Výsadba nové aleje, dovýsadby stromů

Garant projektu: MČ Praha Koloděje
Popis projektu: K realizaci je připravena výsadba nové aleje v části úseku Kvasinská – Ježovická, dovýsadba stromů podél cyklostezky Na Prostřední cestě, dovýsadba stromů v parku Skála, revitalizace historického sadu u Rokytky a zdravotně-technické prořezy v k.ú. Koloděje.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha Koloděje – úsek Kvasinská – Ježovická
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Návštěvníci oblasti


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)