Home >> Databáze projektů

  Výsadba lesíku K Cikánce

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: Cílem projektu byla výsadba lesíku K Cikánce v MČ Praha Slivenec a vznik přístupové cesty k němu. Oprava polní cesty byla dokončena na jaře v roce 2021, výsadba lesíku byla dokončena na podzim roku 2021.
Hodnota projektu: 872 340 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Slivenec
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Výsadba lesíku K Cikánce

zdroj OPC MHMP

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 872 340 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 872 340 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

 

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru