Home >> Databáze projektů

 Výsadba balových stromů do ploch zeleně

Garant projektu: MČ Praha 6
Popis projektu: Cílem projektu byla výsadba většího množství stromů do ploch zeleně, která by měla mít za úkol snížení teplot v letních měsících na neosázených a nezastíněných plochách, zastínění, zvýšení vlhkosti a snížení prašnosti. Projekt byl úspěšně ukončen.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen v roce 2022.
Lokace projektu: MČ Praha 6
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2 GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Jiný přínos
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Snížení prašnosti
Zvýšení vlhkosti
Zastínění

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru