Home >> Databáze projektů

 Výsadba 12 nových stromů

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: Z dotace bude hrazena výsadba 12-ti stromů – výpěstky rostlin, výkopové práce, ošetření stromu (výchovný řez), vytvoření závlahové mísy a její zamulčování, nátěr kmene, zálivka (pořízení vaku),hnojivo.Stromy budou ukotveny ke čtyřem kůlům.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Libuš
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé MČ


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 30 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: MČ Praha Libuš, dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru