Home >> Databáze projektů

 Výsadba 12 nových stromů

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: Z dotace bude hrazena výsadba 12-ti stromů – výpěstky rostlin, výkopové práce, ošetření stromu (výchovný řez), vytvoření závlahové mísy a její zamulčování, nátěr kmene, zálivka (pořízení vaku),hnojivo.Stromy budou ukotveny ke čtyřem kůlům.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Libuš
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé MČ


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 30 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: MČ Praha Libuš, dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)