Home >> Databáze projektů

 Výměna svítidel LED s dynamickým řízením

Garant projektu: THMP, a.s.
Popis projektu: Cílem projektu byla výměna starých dosluhujících výbojkových svítidel za nová moderní svítidla s technologií LED v počtu cca 3 000 ks. THMP i v dalších letech bude realizovat výměnu svítidel s cílem úspory nákladů na el. energii. Svítidla LED jsou efektivnější než výbojková svítidla, mají nižší spotřebu el. energie, lépe usměrňují světelný tok tam, kam je třeba a jsou tedy ohleduplnější vůči životnímu prostředí a občanům vůbec. Svítidla byla vybavena systémem pro možnost regulace a efektivnější využití v době šera či rozednívání. Návrh svítidel probíhal na základě světelně-technického výpočtu a byla optimalizována osvětlenost komunikací.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen v roce 2022.
Lokace projektu: Celé území Hl. m. Prahy
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV8, GOV16
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané a návštěvníci Prahy, MHMP


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: MHMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy

Přínos 
Úspora nákladů na el. energii
Ohleduplnost vůči životnímu prostředí

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru