Home >> Databáze projektů

 Revitalizace výsadeb před hotelem Internacional – Etapa C, D

Garant projektu: MČ Praha 6
Popis projektu: Kompletní revitalizace zbývajícího prostoru bývalé tramvajové smyčky u hotelu Internacionál – výsadba záhonů dřevin, trvalek a stromů (p.č.4175/1, k.ú Dejvice, p.č. 2082/5, k.ú.Bubeneč, p.č. 2082/6, k.ú. Bubeneč).
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 6, p.č.4175/1, k.ú Dejvice, p.č. 2082/5, k.ú. Bubeneč, p.č. 2082/6, k.ú. Bubeneč
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Jiný přínos
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)